ViewSonic v čele globálního trhu s interaktivními displeji v 1. čtvrtletí 2024

Společnost dosahuje vedoucího růstu a inovací na trhu

Společnost ViewSonic, přední světový dodavatel vizuálních řešení, si podle nejnovější zprávy společnosti Futuresource Consulting v prvním čtvrtletí roku 2024 udržela pozici největšího světového dodavatele interaktivních displejů (bez Číny) a zvýšila svůj podíl na trhu na 15,7 %. Výjimečný mezikvartální růst společnosti o 38,6 % výrazně předčil celkový oslovitelný trh (TAM), který zaznamenal pokles o 1,9 %. ViewSonic si udržel vedoucí pozici po celý rok 2023, čímž dále upevnil svou dominanci v oboru.

Vedoucí postavení na trhu a v oblasti inovací

Úspěch společnosti ViewSonic v 1. čtvrtletí roku 2024, který navazuje na její výsledky v roce 2023, dále posiluje její význam. Za tímto úspěchem stojí inovace interaktivních displejů ViewBoard s různými velikostmi od 43″ do 105″ modelů 21:9 ultrawide a 110″ modelů. Tyto interaktivní displeje jsou podporovány spolehlivými řešeními, včetně hardwaru, softwaru, digitálního obsahu a služeb, což umožňuje přizpůsobit ViewBoard různým prostředím, ať už jde o brainstorming, obchodní jednání nebo interaktivní výuku.

Dláždění cesty pro budoucí generace

Společnost ViewSonic rozšiřuje své vedoucí postavení v oblasti technologií do vzdělávacího sektoru a usiluje o vytvoření synergií v prostředí výuky a učení. Společnost se zaměřuje na přípravu vzdělávacích institucí pro budoucnost založenou na technologiích tím, že poskytuje pokročilá EdTech řešení, která umožňují plnou digitalizaci, maximální interaktivitu, personalizovanou výuku a efektivní správu zařízení.

Vzdělávací ekosystém ViewSonic zahrnuje ViewBoard a komplexní řadu výukových řešení navržených tak, aby proměnily tradiční učebny v poutavé a motivující výukové prostředí. Díky interaktivnímu softwaru, jako je myViewBoard, ClassSwift a nástroj pro spolupráci TeamOne, mohou učitelé přizpůsobit výuku různým vzdělávacím potřebám v reálném čase a hodnotit výkony studentů. Studenti mezitím mohou poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, čímž se výuka stává interaktivnější a efektivnější.

Tento ekosystém nejen zlepšuje zapojení a spolupráci, ale také snižuje pracovní zátěž IT správců tím, že umožňuje pronikavé přidělování prostředků prostřednictvím správy zobrazovacích zařízení Manager. Jedná se o centralizovanou platformu, která umožňuje vzdálenou správu pro zefektivnění údržby, řešení problémů a komunikace napříč školními areály. Kromě toho ViewSonic nabízí také profesionální rozvoj a školení, které pomáhají pedagogům maximálně využít tato EdTech řešení.

Závazek k inovacím, udržitelnosti a spokojenosti zákazníků

Společnost ViewSonic je lídrem na trhu interaktivních displejů díky svému závazku k inovacím, kvalitě a spokojenosti zákazníků. Společnost se také zaměřuje na širší environmentální cíle a do roku 2050 usiluje o nulové emise skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci. V rámci své strategie společnost ViewSonic začleňuje udržitelnost do všech aspektů své činnosti a podnikatelského ducha.

ViewBoard zlepšuje způsob komunikace, spolupráce a učení. Je také držitelem nejvíce modelů s certifikací EPEAT Silver na trhu, což je příkladem závazku společnosti ViewSonic vytvářet energeticky úsporné produkty. Při pohledu do budoucna je společnost ViewSonic i nadále odhodlána rozvíjet vizuální technologie a poskytovat výjimečné zážitky, které splňují vyvíjející se potřeby jejích globálních zákazníků.