ViewSonic přináší udržitelná řešení s interaktivními displeji ViewBoard

Ekologický design se setkává s udržitelnými inovacemi pro vzdělávání a pracovní prostor

Společnost ViewSonic, přední světový dodavatel vizuálních a EdTech řešení, představuje svou globální strategii environmentálního a sociálního dopadu zaměřenou na řadu interaktivních displejů. V rámci svého trvalého závazku pozitivně ovlivňovat planetu plánuje ViewSonic integrovat udržitelnost do svých zařízení a řešení.

ViewSonic si klade za cíl snížit uhlíkovou stopu o 42 % do roku 2030 a dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Mezi další klíčové iniciativy v rámci strategie ESG (Environmental, Social, and Governance) patří sladění s cíli udržitelného rozvoje OSN č. 4, 12 a 15. Tyto cíle se zaměřují na poskytování spravedlivého kvalitního vzdělání pro všechny, zajištění odpovědného životního cyklu výrobků a podporu obnovitelného řízení ekosystémů.

„Jsme přesvědčeni, že technologický pokrok a šetrnost k životnímu prostředí mohou a musí jít ruku v ruce,“ říká Clifford Chen, generální ředitel Presentation Group společnosti ViewSonic.  „Pro nás jako jedničku na trhu interaktivních displejů to představuje zásadní krok k udržitelnější a zodpovědnější budoucnosti v technologickém odvětví. Je to důkaz naší neochvějné oddanosti ekologické a společenské odpovědnosti.“

V rámci snahy o snížení dopadu na životní prostředí je řada interaktivních displejů ViewBoard společnosti ViewSonic navržena z recyklovaných materiálů a obsahuje funkce pro úsporu energie. Uhlíková stopa displejů ViewBoard se oproti předchozí generaci snížila až o 24,43 %. Tyto interaktivní displeje jsou registrovány v systému EPEAT® a certifikovány systémem ENERGY STAR® 8.0, což znamená, že tato zařízení splňují vysoká ekologická kritéria pro dlouhou životnost výrobků, cirkulární design a energetickou účinnost. Ke každému displeji ViewBoard je také dodávána komplexní zpráva s podrobnými údaji o emisích uhlíku a celkové ekologické stopě.

Úspora energie

Naše interaktivní displeje jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie bez snížení výkonu, a nabízejí různé režimy navržené tak, aby snižovaly uhlíkovou stopu. V úsporném režimu se zařízení automaticky vypne, když po určitou dobu nepřijímá žádný signál. Po hodině nečinnosti přejde do pohotovostního režimu prostřednictvím nastavení úsporného režimu. Pro plánované zapínání a vypínání mohou uživatelé přizpůsobit preferované časy pomocí nástroje Manager Advanced. Pro přístup k dalším informacím o celkové spotřebě energie našich zařízení a pro přesnější úspory mohou uživatelé využít kalkulačku úspory energie ViewSonic.

Životnost výrobků

Displeje ViewBoard jsou navrženy s ohledem na dlouhou životnost a provozuschopnost v modulární a upgradovatelné struktuře, což umožňuje snadnou výměnu komponent a přizpůsobení technologickému pokroku bez nutnosti vyřazení celé jednotky. Uživatelé mohou například vylepšit své interaktivní displeje zabudováním slot-in PC, a prodloužit tak životnost výrobku, nebo je doplnit o senzory a snížit tak celkovou spotřebu energie.

Tento prozíravý přístup nejen prodlužuje životní cyklus výrobku, ale také podporuje oběhové hospodářství tím, že podporuje opětovné použití a změnu využití materiálů. Prostřednictvím programu recyklace a likvidace, který uživatelům umožňuje vrátit zastaralá zařízení přímo společnosti ViewSonic, tato zařízení zodpovědně shromažďujeme, recyklujeme a likvidujeme, čímž minimalizujeme škody na životním prostředí a maximalizujeme možnost opětovného použití materiálů pro novější modely.