Společnosti QNAP a DataCore spojily své síly

Společnost QNAP® Systems, Inc. (QNAP) oznámila partnerství se společností DataCore s cílem poskytnout nákladově efektivní globální systém souborů, který podnikům využívajícím rozptýlené hybridní cloudové prostředí umožní lokální automatizovaný přenos souborů a jejich archivaci, centralizované ukládání dat prostřednictvím automatického vrstvení na základě umělé inteligence, maximalizaci efektivity úložiště a jednodušší přístup k datům z různých lokalit.

Podniky dnes procházejí procesem digitální transformace, takže se bude generovat více dat a bude zapotřebí daleko více úložného prostoru. Zařízení QNAP NAS nabízí vysokokapacitní úložný prostor, který podporuje všechny typy úložišť, včetně blokových, souborových a objektových. Uživatelé mohou spustit vFilO jako virtualizační vrstvu v QuTS hero TS-h2490FU all-flash NAS společnosti QNAP jako primární servery pro ukládání metadat a aktivních dat a využít cenově dostupnější TVS-h1688X NAS (S3 kompatibilní objektové úložiště s aplikací QuObjects) jako sekundární úložiště pro ukládání neaktivních dat. Díky nasazení technologie DataCore vFilO na primárním zařízení NAS mohou pracovníci IT snadno spravovat miliony souborů tím, že stanoví zásady pro identifikaci dat, která mají být archivována na sekundárním zařízení NAS na základě metadat (například aktivity souborů), což umožňuje data automaticky vrstvit pomocí umělé inteligence. S technologií DataCore vFilO, která podporuje softwarově definované úložiště (SDS), mohou pracovníci IT také snadno navyšovat kapacitu úložiště až na čtyřicet jednotek NAS, a flexibilně tak podle potřeby zvyšovat úložnou kapacitu.

Technologie DataCore vFilO vytváří rozšiřitelný globální souborový systém v rámci rozptýlených lokalit využívajících lokální a cloudové sdílení pomocí protokolů NFS a SMB. Nepřetržitě zajišťuje vyvažování, ochranu a migraci souborů mezi aktivními primárními vrstvami a sekundárními vrstvami, například objektovým úložištěm S3. Pro maximální flexibilitu mohou uživatelé snadno využívat softwarově definovanou architekturu a vzájemně kombinovat zvolená úložiště podle nákladů, výkonu a dalších individuálních požadavků,“ Joshua Lai, vedoucí technického úseku společnosti DataCore.

Hodnota dat se v čase mění. Proto potřebují správci IT řešení, které jim umožní získat přehled o jejich datech pro snadnou archivaci a zároveň zajistí snadnou dostupnost dat v rozptýleném prostředí,“ řekl Calvin Ma, produktový manažer společnosti QNAP, a dodal: „Zařízení QNAP NAS s technologií DataCore vFilO pomáhá zjednodušit archivaci a vrstvení souborů, snižuje náklady na ukládání i správu a současně zvyšuje dostupnost dat.“