Společnost Xiaomi se ohlíží na uhlíkovou stopu svých produktů a rozšiřuje povědomí o udržitelném způsobu života

Společnost Xiaomi, přední světová společnost v oblasti spotřební elektroniky a výroby mobilních telefonů oznamuje, že ve spolupráci s externí organizací pro analýzu uhlíkových dat a certifikaci provedla analýzu uhlíkové stopy své nejnovější vlajkové lodi, která umožnila vytvořit komplexní proces a metodický model pro hodnocení uhlíkové stopy chytrých telefonů.

Tato LCA metodika zahrnuje měření celkových emisí skleníkových plynů od těžby surovin až po výrobu, distribuci, používání a případnou likvidaci výrobku. U zjišťování uhlíkové stopy smartphonu Xiaomi 13 Pro zahrnuje měření společnosti vyhodnocení emisí uhlíku ze surovin, výroby, následné distribuce, skladování a likvidace. Výsledný údaj činí 62,8 kg CO2. Toto měření je v souladu s normou PAS2050, aby byla zajištěna přesnost a důvěryhodnost údajů.

„Jsme odhodláni tyto cenné informace využívat při našem rozhodování a upřednostňovat udržitelnost ve všem, co děláme,“ uvádí mluvčí společnosti Xiaomi. „Tato iniciativa nám umožnila dosáhnout významného pokroku ve snižování uhlíkové stopy a zajistit, aby naše produkty měly pozitivní dopad na životní prostředí. Jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat na této cestě k udržitelnější budoucnosti.“

Společnost Xiaomi jako člen iniciativy United Nations Global Compact (UNGC), která podporuje cíle udržitelného rozvoje stanovené Organizací spojených národů, klade velký důraz na integraci cílů udržitelného rozvoje, které jsou v souladu s jejím podnikáním a průmyslem.

V současné době společnost Xiaomi nabízí více než 40 energeticky úsporných produktů a využívá design One Paper Box, který snižuje množství obalů až o 40 %. Zavedením této LCA metodiky řízení uhlíkové stopy činí společnost Xiaomi zásadní krok k dosažení svého cíle udržitelnosti a podtrhuje svůj závazek vyvíjet ekologicky šetrné produkty, které jsou přínosem jak pro spotřebitele, tak pro planetu.

Každý krok k udržitelné budoucnosti se počítá

Společnost Xiaomi podporuje Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) přijaté Organizací spojených národů. Zároveň chápe a prosazuje jejich cíl rozšiřovat všeobecné vnímání udržitelného životního stylu a podílet se na úsilí, aby více lidí na celém světě mělo příslušné informace a povědomí o udržitelném rozvoji a životním stylu v souladu s přírodou.

Kromě závazku zlepšovat kvalitu údajů o uhlíkové stopě výrobků a rozšiřovat měření uhlíkové stopy výrobků na širší modely výrobků se dnes společnost Xiaomi ve spolupráci s časopisem National Geographic Magazine China také zavázala přispívat k informovanosti veřejnosti o udržitelném životním stylu.

„Naše postavení mladé globální korporace nám vštípilo přesvědčení, že významná transformace vzniká budováním povědomí a postupnými, progresivními kroky ke změně.“ Zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Xiaomi Group říká: „Prostřednictvím této spolupráce se snažíme podporovat ekologické uvědomění, povzbuzovat jednotlivce, aby se při nákupu výrobků rozhodovali pro udržitelný rozvoj, volili energeticky úsporné alternativy, preferovali ekologičtější dopravu a při modernizaci svých výrobků využívali možnosti recyklace.“

Díky společnému úsilí tato iniciativa čerpá ze znalostí a zkušeností vědců a badatelů z National Geographic a poskytuje vzdělávací nástroje, které motivují jednotlivce a komunity, aby porozuměli dopadům svých životních rozhodnutí na naši planetu a objevili způsoby, jak vést udržitelnější a ekologicky šetrnější život.