Inspirujeme, inovujeme a propojujeme

Xiaomi oslavuje ženy v technických oborech

Xiaomi, přední světová společnost v oblasti spotřební elektroniky a výroby mobilních telefonů, k příležitosti Mezinárodního dne žen uvádí video s názvem Women in Tech, které zachycuje životy tří klíčových ženských osobností společnosti. Xiaomi doufá, že bude i nadále inspirovat, inovovat a propojovat jednotlivce po celém světě a oslavovat přínosné talenty, které pomáhají budovat toto odvětví. Video si klade za účel předat klíčové poselství všem aspirujícím jedincům v oblasti technologií, jež zní: „Najděte svou vášeň a jděte si za ní, věřte si a nadále se snažte stát se tou nejlepší verzí sebe sama.“

Průkopnická vize

Různorodé vzory poskytují posílení v oblasti vědy, techniky, inženýrství, matematiky (STEM) a technologií. Yi Yan, generální ředitelka regionální centrály v Šanghaji, popisuje cíl společnosti Xiaomi odstranit skleněné stropy v oblasti technologií takto: „Usilujeme o to, aby si všichni na světě mohli užívat lepší život prostřednictvím inovativních technologií. Toto poslání nás vede k tomu, abychom společně pracovali na vytváření lepšího světa.“ Yi Yan věří, že inkluzivní smýšlení podporuje rozmanitost v oblasti technologií. Takový přístup je navíc vštípen i do stylu vedení společnosti Xiaomi, neboť dle Yi Yan plochá organizační struktura společnosti Xiaomi poskytuje ženám více příležitostí maximalizovat své silné stránky prostřednictvím spolupráce s kolegy.

Na otázku, co vytváří příznivé prostředí pro ženy v technologiích, Yi Yan odpovídá, že je důležité nabídnout podpůrné prostředí pro všechny kariérní fáze, což je podle ní klíčem k podnícení kreativity, a tím i k možnostem profesního růstu. Je také přesvědčena, že duch spolupráce a kamarádství jsou nedílnou součástí stylu řízení společnosti Xiaomi, a poznamenává, že to vytváří oboustranně prospěšné prostředí pro získávání zkušeností a znalostí.

Nekonečná kreativita

Kromě sdílené vize je společnost Xiaomi pozoruhodná také tím, že se zavázala budovat progresivní, dynamické a pečující prostředí pro všechny. Chen Lu, ředitelka pro ekosystém, podotýká, že tato kultura, kterou společnost Xiaomi vybudovala, je výsledkem rozmanitých talentů v organizaci. „Xiaomi přitahuje špičkové talenty v oboru, což má za následek, že jsem neustále obklopena různě smýšlejícími lidmi. To mi umožňuje dívat se na problémy z různých perspektiv. Například inženýři společnosti Xiaomi analyzují problémy z úhlů, které mě předtím nenapadly.“ Chen Lu jako designérka technologických obalů popisuje, že díky možnosti spolupracovat s tak různorodou skupinou lidí z oblasti technologií může čerpat novou inspiraci, a označuje to za výhodu myšlenkové rozmanitosti.

Další progresivní myšlenkou, kterou společnost Xiaomi vyzařuje, je překonávání bariér, které definují kreativitu v oblasti technologií. Chen Lu má s procesem navrhování obalů přímou zkušenost: „Před nástupem do společnosti Xiaomi jsem měla omezené představy o kreativitě. Žila jsem v domnění, že kreativita je pouze o vytváření nových vizuálních zážitků. Ve společnosti Xiaomi jsem se naučila, že kreativita je také o řešení praktických problémů, navrhování nových zážitků pro uživatele a využívání designových řešení ke zlepšení každodenního života.“

Základem je být katalyzátorem úspěchu

Abi Go, tisková mluvčí a hlavní řečnice společnosti Xiaomi International, věří, že v oblasti technologií roste potřeba inkluzivního a transformativního myšlení, a tvrdí, že vytrvalost a vášeň jsou pro ženy v oblasti technologií obdivuhodné vlastnosti. Abi říká: „Když jsem vyrůstala, setkala jsem se s kulturou, která považovala ženy za technicky neznalé, ale ve skutečnosti je mnoho žen technicky založených a zapálených pro tuto oblast. Svět je plný talentovaných žen.“

Jako lídr v oboru poskytuje společnost Xiaomi platformu pro výchovu mnoha mladých talentů a pro její úspěch je klíčové, aby její fungování bylo komplexní a inkluzivní. To znamená mít silnou empatii a chápat pohled ostatních. Abi popisuje tento koncept jako klíčový, zejména ve fázi vývoje produktu. „Neustále komunikujeme, debatujeme, diskutujeme a budujeme na perspektivách našich uživatelů, například poskytujeme zpětnou vazbu, jak můžeme produkt spoluvytvářet lépe.“