Společnost ViewSonic získala validaci SBTi pro nulové emise do roku 2050

Společnost ViewSonic, přední světový dodavatel vizuálních řešení, oznamuje, že její ambiciózní cíle pro dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050 byly potvrzeny iniciativou SBTi (Science Based Targets). Tento milník podtrhuje závazek společnosti ViewSonic k ekologické udržitelnosti a její aktivní roli v boji proti změně klimatu.

Krátkodobý cíl v oblasti klimatu

Společnost ViewSonic se zavázala výrazně snížit svou uhlíkovou stopu a do roku 2030 chce snížit absolutní emise skleníkových plynů v rozsahu 1 a 2 o 42 % oproti výchozímu roku 2021. Společnost si rovněž klade za cíl snížit ve stejném časovém horizontu emise skleníkových plynů v rozsahu 3 z nakupovaného zboží, služeb a používání prodávaných výrobků o 42 %. Tyto cíle jsou v souladu s přísnými kritérii SBTi pro udržení nárůstu globální teploty na 1,5 °C nad úrovní před průmyslovou revolucí, což je v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody.

Dlouhodobá vize nulových emisí skleníkových plynů

V rámci širších environmentálních cílů chce společnost ViewSonic do roku 2050 dosáhnout nulových čistých emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci. Tento dlouhodobý závazek je součástí strategie společnosti ViewSonic, jejímž cílem je integrovat udržitelnost do všech aspektů jejího provozu a podnikatelského ducha.

„Získání validace SBTi pro naše cíle snižování emisí skleníkových plynů je důkazem našeho odhodlání vytvářet udržitelnější budoucnost,“ říká James Chu, generální ředitel společnosti ViewSonic. „Jako technologický lídr věříme, že je naší povinností jít příkladem při přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. Tyto ověřené cíle nejen odrážejí náš závazek, ale také určují jasnou a vědecky podloženou cestu pro naši strategii v oblasti klimatu.“

Inovativní a udržitelná řešení

Závazek k udržitelnosti je dále podpořen certifikací ISO 14064, která potvrzuje důsledný přístup ke snižování emisí skleníkových plynů. Společnost ViewSonic vyniká ve vytváření energeticky účinných produktů, což dokládají interaktivní displeje ViewBoard a komerční displeje s certifikací EPEAT Silver a monitory s certifikací ENERGY STAR Most Efficient 2024. ViewSonic je také lídrem v oblasti ekologických inovací s bezlampovými LED a laserovými projektory, které neobsahují rtuť a výrazně snižují dopad na životní prostředí. Další informace o úsilí a závazcích společnosti ViewSonic naleznete na webových stránkách společnosti ViewSonic věnovaných iniciativám ESG.

Všechny výrobky společnosti jsou navrhovány tak, aby byly maximálně recyklovatelné. Více se dočtete zde. To, kolik peněz můžete ušetřit díky funkci vzdáleného vypínání za pomocí ViewSonic Manager, si můžete vypočítat s naší online kalkulačkou. Zprávu o uhlíkové stopě si můžete vždy stáhnout v dolní části stránky každého produktu, například zde.