Společnost QNAP vydává licenci QVR AI Pack, která umožňuje vyhledávání událostí na bázi umělé inteligence a Local Display s HDMI


Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, představila licenci QVR AI Pack, která uživatelům umožňuje vybavit jejich zařízení NAS funkcí QVR Smart Search (vyhledávání videí) a QVR Smart Client (výstup HDMI). Uživatelé mohou rychle a snadno vyhledávat záznamy událostí ve stanoveném čase v rozhraní QVR Smart Client nebo QVR Pro Client, což výrazně zvyšuje efektivitu správy událostí při dozorování.

Vyhledávání videí na bázi AI v QVR Smart Search může běžet přímo na dozorovacím serveru bez ovlivnění výkonu systému. Je vybaven detekcí pohybu na videozáznamech dotazováním v rámci zadaného času, oblasti a citlivosti. QVR Smart Client umožňuje uživatelům NAS s výstupem HDMI přímo sledovat dozorovací záběry připojením NAS k displeji HDMI – nejsou nutné žádné samostatné počítače. Smart Search lze také použít na QVR Smart Client, přičemž výsledky vyhledávání se zobrazí na časové ose.

QVR AI Pack pomáhá pracovníkům zajišťujícím dozorování eliminovat potřebu ručního vyhledávání videí. Díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci mohou uživatelé efektivně a přesně prohledávat stovky hodin videozáznamů ze stovek kamer a najít konkrétní události, což výrazně zkrátí dobu odezvy na událost,“ uvedla Emma Lin, produktová manažerka společnosti QNAP.

Poznámka: QVR AI Pack podporuje pouze QNAP NAS s nainstalovaným QVR Pro a QVR Pro zařízení (řada QVP). NAS s QVR Elite bude podporováno od 2. čtvrtletí 2021.

Dostupnost
QVR AI Pack lze zakoupit v QNAP Software Store. Další informace týkající se dozorovacích řešení QVR můžete získat a na kompletní řadu QNAP NAS se můžete podívat na stránkách www.qnap.com.