Společnosti se spojily se Xiaomi, aby vyřešily patentové spory a umožnily pokračování inovací napříč různými technologiemi

Majitelé patentů IP Bridge, Orange, Siemens a Xiaomi, přední světová společnost v oblasti spotřební elektroniky a výroby mobilních telefonů, oznamují ukončení dlouhotrvajících sporů prostřednictvím inovativní patentové licenční transakce, která umožní efektivní licencování patentových práv napříč různými technologiemi ze strany uvedených firem společnosti Xiaomi. Společnost Novus IP, vlastněná Paulem Linem, bývalým “vedoucím strategie duševního vlastnictví” ve společnosti Xiaomi, fungovala jako zprostředkovatel transakce a pomohla společnosti Xiaomi a třem poskytovatelům licence úspěšně uzavřít tuto licenční transakci velmi efektivním způsobem.

„Pokračujeme ve zkoumání doplňkových licenčních modelů k tradičnímu patentovému poolu a dvoustranným modelům, abychom se vyhnuli časově náročným sporům a soustředili se na inovace,“ říká Ran Xu, generální ředitel pro globální rozvoj podnikání a strategii duševního vlastnictví ve společnosti Xiaomi Group. „Tato jedinečná struktura transakce umožňuje zákazníkům společnosti Xiaomi efektivně využívat výhod patentů a vynálezů hned tří společností.“

Siemens je přední technologická společnost, která se zaměřuje na účelné technologie. „Ochrana inovací pomocí patentů je pro nás velmi důležitá. Tuto dohodu velmi vítáme, protože představuje oboustranně velmi uspokojivé řešení oproti soudním sporům a oceňujeme přístup všech zúčastněných stran,“ říká Dr. Rudolf Freytag, vedoucí oddělení licencí a akcelerace technologií ve společnosti Siemens.

Tato licence se společností Xiaomi je uznáním inovací společnosti Orange, které podporují efektivní digitální transformaci díky přispění k otevřeným standardům vedoucím k širokému přijetí globálních klíčových technologií ve prospěch spotřebitelů. „Měli jsme to potěšení spolupracovat se společnostmi Siemens, IP Bridge a Novus jako zprostředkovatelem, což přineslo plodný výsledek,“ uvedl Lyse Brillouet, viceprezident pro duševní vlastnictví a licencování ve společnosti Orange.

Společnost IP Bridge se zaměřuje na podporu technologických inovací a spolupráce po celém světě. Udělení patentové licence společnosti Xiaomi se stalo jedním z důležitých výsledků této spolupráce. „Díky společnosti Novus jsme mohli efektivně uzavřít tuto dohodu se společností Xiaomi. Velmi si ceníme upřímné spolupráce společností Orange a Siemens v průběhu celé transakce,“ říká Daisuke Honda, výkonný ředitel a vedoucí oddělení licenčních obchodů č. 1 společnosti IP Bridge.