Společnost QNAP spouští službu myRMA a nabízí uživatelům jednoduchý a transparentní proces RMA


Z důvodu zvýšení kvality a transparentnosti reklamačního servisu výrobků dnes společnost QNAP® Systems, Inc. spustila službu myRMA, která uživatelům přináší vhodný reklamační postup (RMA) na základě záručního stavu výrobku v případě jeho poškození. Uživatelé mají zároveň možnost zakoupit si od společnosti QNAP službu prodloužené záruky a prodloužit si záruku na výrobek až na pět let.

Společnost QNAP v nedávné době uskutečnila masivní investice do optimalizace online služeb. Uživatelé mohou nyní navštěvovat nový servisní portál přihlášením k oficiální webové stránce QNAP pomocí QNAP ID. V případě poškození výrobku mohou uživatelé kontaktovat společnost QNAP vytvořením požadavku podpory na servisním portálu. Na základě stavu výrobku uživatele, oddělení služeb společnosti QNAP ověří, zda je vyžadována služba RMA. Pokud stále platí záruka na výrobek, mohou uživatelé získat zdarma možnost opravy nebo výměny.

Po skončení záruky na výrobek nabízí QNAP myRMA rovněž placené opravy. Oddělení podpory společnosti QNAP ověří stav výrobku a předloží cenovou nabídku opravy podle tří úrovní poškození. (Definici jednotlivých úrovní poškození najdete v tabulce níže). Cenová nabídka opravy společnosti QNAP zahrnuje následující náklady: výměnu součástek, práci a jednosměrnou přepravu. Poté, co uživatelé vyjádří souhlas s celkovými náklady uvedenými v cenové nabídce opravy a dokončí online platbu, mohou vadný výrobek odeslat do určeného servisního střediska společnosti QNAP k opravě. Společnost QNAP nabízí pro všechny opravené výrobky po záruce bezplatnou záruční dobu v délce trvání 180 dnů, a to od data doručení opraveného výrobku.

Úroveň poškození Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Popis Přeinstalace firmwaru, opravy nebo výměny drobných součástek Opravy nebo výměny hlavních součástek Hlavní součástka s opravami nebo výměnami jiných součástek

V případě neočekávaného poškození výrobku doporučuje společnost QNAP uživatelům, aby si zakoupili možnost prodloužení záruky. Více informací

Proces myRMA společnosti QNAP