Představujeme Toshiba Cloud Client Manager – cenově efektivní řešení pro správu koncových zařízení přes cloud

  • Řízení koncových zařízení bez nutnosti specializovaných služeb a nákladné implementace
  • Poskytuje řešení pro správu IT majetku, software, patch management, správu napájení a sledování kondice HDD
  • Modul pro správu mobilních zařízení umožňuje spravovat smartphony a tablety

Společnost Toshiba Europe GmbH dnes oznámuje Toshiba Cloud Client Manager (TCCM) – cloudovou službu, která umožňuje společnostem snadno spravovat svá koncová zařízení a poskytuje kompletní správu majetku a komplexní nástroje pro kontrolu a zajištění vysoké efektivity zařízení. Pomocí standardního webového prohlížeče mohou administrátoři on-line dohlížet a případně převzít v reálném čase kontrolu nad IT zařízeními, a to bez nutnosti investovat do serverů a speciálního software pro správu. TCCM bude předveden na Gartner Symposium ITXPO 2013.

TCCM podporuje mnoho produktů a operačních systémů (OS) v majetku, snadno může spravovat více zařízení bez ohledu na platformu, (OS) nebo uživatelské nastavení. Pomáhá zlepšit organizační efektivitu, udržuje provozuschopnost a zvyšuje produktivitu Uživatelé mohou přistupovat k datům i aplikacím bez problémů přes PC, notebooky, chytré telefony a tablety.

TCCM automatizuje správu a podporu systémů, které by jinak bylo třeba spravovat manuálně. Zákazníkům to přináší pružnější správu koncových zařízení pomocí jediného intuitivního grafického rozhraní, ke kterému lze přistupovat on-line v rámci rychlé a snadné architektury.

Jako součást služeb nabízí TCCM řešení pro správu IT majetku, software pro správu, správu oprav, řízení výkonu a sledování stavu funkčnosti HDD. 

Jednoduché rozhodování o hardware a software

IT Asset Management je důležitou součástí každé organizační strategie. Pomocí TCCM může administrátor zobrazit na displeji pro správu kompletní seznam zařízení v rámci celé organizace a následně kliknout na zvolenou položku pro podrobnější informace.

Software pro správu obsahuje také užitečné seznamy týkající se různých druhů softwaru, který se nachází na všech koncových zařízení. Shromažďuje údaje o použitém hardware i software nainstalovaném na každém zařízení a uživatelé tak mají veškeré potřebné informace k rozhodování o nákupu IT a přerozdělování zdrojů

Více příslušných aktualizací a rychlejší opravy

Funkce patch management rozpozná automaticky všechny úpravy, které uvolňují dodavatelé software a jsou potřebné pro jednotlivá zařízení napříč různými operačními systémy a aplikacemi. To umožňuje aplikovat pouze aktualizace, které jsou potřebné, což ve výsledku znamená mnohem rychlejší úpravy zařízení. Zároveň tato funkce zajišťuje maximální možnou bezpečnost a spolehlivost všech koncových IT zařízení v podnicích. Výsledkem je snadné snížení rizik i komplikací a lepší přehled v celé společnosti.

Snížení spotřeby energie

Funkce řízení spotřeby je určena ke shromažďování informací o spotřebě energie v průběhu dne, po jedné nebo dvou hodinách – a generuje hodnoty emisí CO2. Nastavení umožňuje kontrolovat plán napájení s ohledem na plán napájení a špičky v odběru elektrické energie a poskytuje inteligentní vyvážení mezi napájením ze sítě a odběrem na baterie. Na základě výsledků může IT administrátor převzít kontrolu a zajistit nižžší spotřebu energii v podniku tím, že zakáže změnu nastavení napájení uživatelem, specifickým nastavením aplikací nebo spouštění spořičů obrazovky ne všech koncových zařízeních.

Minimalizace ztráty dat a prostojů

Selhání integrovaných pevných disků před uložením kritických dat může vážně narušit plynulý chod menších i velkých společností. Sledování funkčnosti a stavu HDD je řešení, které nabízí předem varování před možným selháním disku, takže je čas na včasné zálohování dat. Používá původní algoritmus vyvinutý společností Toshiba k analýze velkých objemů dat v cloudu,který předpokládá případné poruchy – firmy tak mohou jako součást efektivního plánu zachování kontinuity provozu proaktivně zálohovat data a včas nahrazovat nespolehlivé HDD.

Rozšíření podpory pro mobilní zařízení

Toshiba dnes oznamuje také modul Mobile Device Manager (MDM). Ten bude k dispozici pro TCCM v roce 2014 a bude k dispozici jako plug-in nástroj správy společnosti Toshiba Smart Client Manager (TSCM) – TSCM2.0. pro stávající řešení koncových bodů. Správa lze rozšířit až na 250 tisíc koncových bodů na server, TSCM 2.0 je jednotná platforma pro správu, která pomáhá IT administrátorům předvídat a spravovat problémy ve společnosti i v jednotlivých koncových zařízeních. S řadou nových funkcí, včetně podpory více zařízení, umožňuje společnosti nasadit koncové řešení Toshiba na kompletní zajištění společnosti.

Správa mobilních zařízení je čím dál důležitější s tím, jak mnoho zaměstnanců používá chytré telefony a tablety. Toshiba MDM funguje napříč různými výrobci a operačními systémy. Organizacím umožňuje spravovat mobilní zařízení vytvořením oprávnění uživatelského profilu (přístup k datům a aplikace Access), umí nasadit bezpečnostní opatření, jako je bezpečné heslo nebo aktualizace  antivirového řešení. To také umožňuje efektivní správu v závislosti na poloze zařízení. Oprávnění a aplikace mohou být také použity pro zařízení vlastněná uživatelem a zajišťují tak možnost využití pro “Bring Your Own Device” (BYOD).

TCCM a TSCM 2.0 bude v Evropě dostupný během prvního čtvrtletí roku 2014.